Stoklar Yükleniyor Bekleyiniz...
Kategoriler

GÜÇLÜ KIRTASİYE SANAYİ ve TİCARET AŞ. E-BAYİ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

Bir taraftan, Yılanlı Ayazma Yolu No:4-A Bodrum  1-2 Davutpaşa Topkapı / ISTANBUL (tel: 0212 482 31 31) adresinde mukim

Güçlü Kırtasiye Sanayi ve Ticaret AŞ. ile diğer taraftan .......... adresinde mukim .......... (Bundan böyle "E-BAYİ" olarak anılacaktır.)

 

2. Tanımlar https://b2b.guclukirtasiye.com

Güçlü Kırtasiye Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satışı yaptığı  https://b2b.guclukirtasiye.com adresinden ve ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen internet web adreslerinden oluşan satış kanalına verilen isimdir.

Hizmetlerin Tanımı

Güçlü Kırtasiye Sanayi ve Ticaret AŞ. Güçlü Kırtasiye e-bayi üyelik sözleşmesini onaylayanbayilerineinternet ortamında değişik iletişim servisleri, ürün bilgisi alma vb. elektronik ortamda alışveriş imkanısunar.

 

3. Güçlü Kırtasiye Sanayi ve Ticaret AŞ.' nin Bayilik Sistemi

 

4. Bayinin Yükümlülükleri

E-Bayi, Güçlü Kırtasiye Sanayi ve Ticaret AŞ.'den yararlandığı sırada;

 5. Güçlü Kırtasiye'nin Yükümlülükleri ve Yetkileri

 

6. ÜrünTeslimatı

Güçlü Kırtasiye Sanayi ve Ticaret AŞ. bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti şirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanır. Hangi dağıtım şeklinin kullanılacağı Güçlü Kırtasiye Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin inisiyatifindedir ve E-Bayi'ye önceden genel çerçevesib elirtilmek koşuluyla değiştirilebilir. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakır. Müşteri üç (3) gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti E-Bayi'nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürün nakliyesini Güçlü Kırtasiye Sanayi ve Ticaret AŞ. ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir.

 

7. Ürün iadesi

İşbu sözleşme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan Satışlara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ' in T.T.K, B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca online satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak sureti ile, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, önceden düzenlenmiş ürün arıza, değişim veya iade formu onaylandıktan sonra Güçlü Kırtasiye Sanayi ve Ticaret AŞ. tarafından teslim alınır. İadesi yapılacak malların Güçlü Kırtasiye Sanayi ve Ticaret AŞ.'ye ulaşması ile ilgili her türlü yükümlülük ve masraf E-Bayi'ye aittir. Ürün bedeli tahsil edilmiş ise E-Bayi'ye iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de E-Bayi'nin kullandığı kredi kartına iade sureti ile yapılır.

  

8. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesaire) uygulanacaktır.

 

9. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile icra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

10. Geçerlilik Süresi

Güçlü Kırtasiye Bayilik Sözleşmesi, başvuru yapan üyenin sözleşme ve eklerini eksiksiz doldurması ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasıyla yürürlüğe girer.  https://b2b.guclukirtasiye.com  sitesinden alışveriş sırasında E-Bayi tarafından onaylanan sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir. Güçlü Kırtasiye Sanayi ve Ticaret AŞ. herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirebilir

 

11. Tebligat

Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile bildirmedikçe mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

 

İşbu sözleşme 11(onbir) maddeden ve iki nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak ...../...../..... tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.

Tarih:         /       /201

 

 Şirket:                                                                                      Yetkili:

 

İmza ve Kaşe:                                                                      İmza ve Kaşe:

 

  

Sözleşme ekleri:

Her sayfası imzalanmış sözleşme,

İmza sirküleri, Vergi levha sureti,

Cari Kart Bilgi Formu (EK- ı) Son altı aya ait Faaliyet belgesi

Ve şahıs firmaları için kimlik fotokopisinin sözleşme ekinde gönderilmesi rica olunur.

 

EK- 1

 

Güçlü Kırtasiye Sanayi ve Ticaret AŞ. Cari Kart Bilgi Formu

(Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için lütfen tümünü eksiksiz doldurunuz)

 

 

Varsa mevcut bayi kodunuz :

Firma Ünvanı :

Firma Tipi (Şahıs, AŞ., Ltd. -vb) :

Vergi Dairesi :

Vergi No :

Adres (Cadde, sokak, numara) :

Adres 2 (Mahalle Semt ) :

Şehir :

İlçe :                                           Posta Kodu :

Telefon 1 :                                  Telefon 2 : 

Faks :

GSM Telefon : ­

E:-mail :

Yönetim muhatabı (isim, soy isim) :

 

Yukarıdaki bilgileri onaylıyorum.

Tarih: ……/……/……

Şirket yetkilisi imza/kaşe (Şirket imza sirkülerindeki yetkili tarafından imzalanmalıdır.)